เคลือบแก้วเคลือบนำไฟฟ้า

เคลือบแก้วเคลือบนำไฟฟ้า

  • ITO Conductive Glass / FTO Film Glass Laser Ablation

    ITO Conductive Glass / FTO Film Glass Laser Ablation

    โครงสร้างของเลเยอร์ TCO/ITO ด้วยเลเซอร์ UV ออกไซด์ที่โปร่งใส (TCO) เป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าซึ่งถูกนำไปใช้ในชั้นบาง ๆ กับวัสดุพื้นผิวที่โปร่งใสเลเยอร์ ITO นั้นมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะสามารถจัดโครงสร้างได้อย่างเลือกสรรด้วยเลเซอร์ยูวีฉนวนที่ดีที่สุดบนชั้นที่มองไม่เห็น ข้อดีของการสร้างโครงสร้างด้วยเลเซอร์ของเลเยอร์ TCO/ITO โครงสร้างที่มองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์ของการเคลือบ ITO แบบโปร่งใส ไม่ทำลายวัสดุพื้นผิว ความยืดหยุ่น: สามารถจัดวางเค้าโครงได้...