Conductive Coating Glass Etching

การแกะสลักกระจกเคลือบนำไฟฟ้า

  • ITO Conductive Glass /FTO Film Glass Laser Ablation

    ITO Conductive Glass /FTO Film Glass Laser Ablation

    โครงสร้างของชั้น TCO/ITO ด้วยเลเซอร์ยูวี ตัวนำไฟฟ้าออกไซด์โปร่งใส (TCO) เป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าซึ่งถูกนำไปใช้ในชั้นบางๆ จนถึงวัสดุตั้งต้นที่โปร่งใสเลเยอร์ ITO เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาสามารถจัดโครงสร้างอย่างพิถีพิถันด้วยเลเซอร์ยูวีฉนวนที่ดีที่สุดบนชั้นที่มองไม่เห็น ข้อดีของโครงสร้างเลเซอร์ของเลเยอร์ TCO/ITO โครงสร้างที่มองไม่เห็นอย่างแน่นอนของการเคลือบ ITO แบบโปร่งใส ไม่มีความเสียหายต่อวัสดุพื้นผิว ความยืดหยุ่น: เค้าโครงสามารถก...